Smaller Default Larger

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem pięciu patronów: Josepha Conrada-Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły.

 

j

 Joseph Conrad-Korzeniowski to pisaz o polskich korzeniach, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Pisał w Anglii i po angielsku W grudniu 2017 obchodzona będzie 160. rocznica urodzin autora takich powieści jak: "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".

"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur.(…) dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla uchwała.

        

 

 

 

Culture.pl

Muzeum Josepha Conrada w Berdyczowie

 

 

Marszałek Józef Piłsudski to polski działacz społeczny i niepodległościowy, mąż stanu, twórca Legionów Polskich, naczelny wódź Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier w okresie międzywojennym.Jozef Pilsudski1

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków". "Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

 

            W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, (1746-1817)  Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, odznaczonego Orderem Orła Białego  "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość".tadeusz

"Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - zaakcentowano w przyjętej uchwale.

 Muzeum Kościuszki w Krakowie

           

 

 

 

chmielowskiAdam Chmielowski to Święty Brat Albert (1845-1916) - założyciel zgromadzenia braci Albertynów i Albertynek, aby opiekowały się najuboższymi i bezdomnymi; malarz; franciszkanin; święty Kościoła katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. Kanonizowany w 1989 roku. Uczestnik  powstania styczniowego,  w którym stracił nogę. W ubiegłym roku minęła setna rocznica Jego śmierci. W  roku 2017 mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

 

           

 

 

 

 

koźmińskiKolejnym patronem jest Florentyn Wacław Koźmiński (1829-1916), imię zakonne Honorat, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, w październiki 1988 roku beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II – kaznodzieja, kapucyn, założyciel żeńskich zgromadzeń zakonnych, najczęściej bezhabitowych.  W roku 2016 przypada również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który jak podkreślono w uchwale ,,całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował, i działania, jakie podejmował, służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych latach niewoli narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką  cenę, polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.”

 

 

 

 

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".Rok Rzeki Wisly 2017

 

 Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 

 

 

W zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechowie znajduje się  wiele materiałów dotyczących patronów 2017 roku. Zostały one zawarte w zestawieniu  bibliograficznym.