Smaller Default Larger

Polecamy nauczycielom szkół, przedszkoli oraz placówek systemu oświaty wybrane zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie związane z realizacją polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

 

 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zangażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

 

 

  

ksztalcenie

 

 

Kształcenie zawodowe, wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006.

 

 

  

 

 

szkola a

 

 

Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

 

 

  

 

 

Bezrobotny

 

 

Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006.

 

 

   

  

  

 edukacja zawodowa

 

 

Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

 

  

 

      

img390

 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.

 

 

 

   

img421

 

 

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

 

  

  

 

img422

 

Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Sankt Petersburg : Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego, cop. 1995.

 

 

  

 

  

img555

 

 

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : Difin, 2010.

 

 

 

  

 

img556

 

 

Pomiar wyników kształcenia zawodowego / Bolesław Niemierko ; Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy. - Warszawa : Centrum Informacji i Dokumentacji. BKKK. FW, 1997.

 

 

 

   

 

img571

 

 

Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.

 

 

 

  

 

img558

 

 

Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004

 

 

 

 

    

img559

  

 

Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008.

 

 

  

 

 

 wspolczesna

 

 

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak. - Wyd. 2., popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013.

 

 

 

 

 

   

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

 

  

img321

 

 

 Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2010.

 

  

 

  

 

img607

 

 

Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

 

 

     

 

img665

 

 

Wiersze dla dzieci / Maria Konopnicka [et al] ; il. Wojciech Górski. - Warszawa : Wydaw. SBM, cop. 2008.

 

 

   

img838

 

 

 

Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania / Mariella Lunardi ; tł. Stefan Tuszyński. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2011.

 

 

 

 

   

img902

 

 

 Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011.

  

  

 

 

 

scenariusze

 

 

Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009

 

 

 

  

 

media a

 

 

Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

 

 

  

 

praca z aktywem

 

 

Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Żukowska. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002.

 

 

 

 

 

przyjemnosc

 

 

 Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009.

 

 

 

  

mam 6

 

 

Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.

 

 

 

  

mis

 

 

Miś - zabawka, bohater literacki, wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013.

 

 

 

 

 

wychowac

 

 

 

Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop.2007.

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 

 

jak pomagać

 

 

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

 

 

 

  

 

komputery w edukacji

 

 

Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.

 

 

  

technologia

 

 

Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003.

 

 

 

  

 

technologia in

 

 

Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / red. Maciej Tanaś ; [aut. Józef Bednarek et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo MIKOM, 2005.

 

 

 

  

 

komputerowe wspomaganieKomputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki / Renata Raszka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.

 

 

 

  

multimedialne

 

Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.

 

 

 

  

 

wspolczesna

 

 

Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005.

 

 

 

 

 

animacja komputerowa

 

 

Animacja komputerowa w procesie kształcenia / Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

 

 

 

 

  

edukacja

 

 

Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia / pod red. Marii Kajdasz-Aouil, Andrzeja M. Michalskiego i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

 

 

 

  

edukacja medialna

 

 

Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.

 

 

 

 

 

 Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 

 

uczen w

 

 

Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

 

 

 

 

 

media

 

 

Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005.

 

 

 

  

 

wartosci w

 

 

Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski ; wstęp i wybór tekstów Beata Lenarczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

 

 

 

  

 

wos

 

 

Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka / Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

 

 

 

  

 

chce byc wartosciowym

 

 

Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

 

 

 

 

  

mlodziez wobec

 

 

Młodzież wobec wartości : próba diagnozy / Mirosław J. Szymański. - Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 1998.

 

 

 

  

 

wartosci i

 

 

Wartości i postawy młodzieży polskiej. T. 1-2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

 

 

 

 

  

oblicza patriotyzmu

 

 

Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [et al.] ; pod red. Jerzego Sadowskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009.

 

 

 

  

 

patriotyzm

 

 

 

Patriotyzm [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - [Kraków] : Dom Wydawniczy Rafael

 

 

 

  

czy z polski

 

 

Czy z Polski możemy być dumni? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007.

 

 

 

  

 

wychowanie patriotyczne

 

 

Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007 

 

 

 

 

 

polak mlody

 

 

"Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. - Kraków : TAiWPN "Universitas", cop. 2015.

 

 

 

 

  

tradycja

 

 

Tradycja : wartości i przemiany / pod. red. Jana Adamowskiego, Józefa Styka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

 

 

  

 

 

psychospoleczne

 

 

 

Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież / Tadeusz Kluz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007.

 

 

 

  

ogolne prawidlowosci

 

 

Ogólne prawidłowości wychowania patriotycznego uczniów w szkole / Ferdynand Iniewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

 

 

 

 

  

kocham i

 

 

Kocham i sławię Cię, Polsko : scenariusze uroczystości patriotycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów / Stefania Pietrowiak, Alicja Wysocka. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2008.

 

  

wychowaniue ku

 

 

Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006.

 

 

 

   

wychowanie w duchu wartosci

 

 

Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu ; współpr. Dominique Ache [et al.] oraz inni wychowawcy ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004