Smaller Default Larger

Polecamy nauczycielom szkół, przedszkoli oraz placówek systemu oświaty wybrane zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie związane z realizacją polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Nowe rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej obowiązujące  od 1 września 2017 r. określa nową podstawę programową dla publicznych szkół i placówek. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami: 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowej-podpisana.html

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/wdrazanie-nowej-podstawy-programowej-zadania-dyrektora-14052.html

 

 

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

 

 

doradztwo personalne i zawodowe

 

 

Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin, 2013

 

 

 

 

img857

 

 

 

Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011.

 

 

 

 

1

 

 

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.

 

 

 

 

56351

 

 

 

Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery / redakcja naukowa Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

 

 

 

img425

 

 

Psychologiczne doradztwo karier / Augustyn Bańka. - Poznań : "Print-B", 2007.

 

 

 

 

 

img689

 

 

Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczyciela / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.

 

 

 

 

 

img751

 

 

Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012.

 

 

 

 

  

0191800762215 

 

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz [et al. ; wprow. Anna Paszkowska-Rogacz, Dominika Cieślikowska]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, cop. 2006.

 

  

 

0192001761127

 

 

 

Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Difin, 2009.

 

 

  

  

ksztalcenie

 

 

Kształcenie zawodowe, wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006.

 

 

  

  

szkola a

 

 

Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

 

 

  

  

Bezrobotny

 

 

Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006.

 

 

     

  

 edukacja zawodowa

 

 

Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

 

  

 

      

img390

 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.

 

 

    

img421

 

 

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

 

    

 

img422

 

Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Sankt Petersburg : Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego, cop. 1995.

 

 

   

 

  

img555

 

 

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : Difin, 2010.

 

 

   

 

img556

 

 

Pomiar wyników kształcenia zawodowego / Bolesław Niemierko ; Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy. - Warszawa : Centrum Informacji i Dokumentacji. BKKK. FW, 1997.

 

 

    

 

img571

 

 

Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.

 

 

   

 

img558

 

 

Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004

 

 

  

    

img559

  

 

Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008.

 

 

   

 

 wspolczesna

 

 

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak. - Wyd. 2., popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013.

 

 

 

 

 

   

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

 

 

978 83 7308 325 7

 

 

160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004.

 

 

 

 

 

0191800763751

 

 

Dydaktyka matematyki : teoria i zastosowania w matematyce szkolnej / Helena Siwek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

 

 

 

 

 

jak matemat

 

 

Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

 

 

 

 

 

ee05a0a4834e1db9dbbf2465bf120741

 

 

O matematyce nie tylko poważnie : materiały pomocnicze do nauczania matematyki / zebrał Kazimierz Skurzyński. - Opole : Wydaw. NOWIK, 2010.

 

 

 

 

 

56ba87d00897d

 

 

Cudowne i interesujące łamigłówki matematyczne / David Wells ; przekł. Joanna Woelke. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002.

 

 

 

 

 

500 500 productGfx d69a85769a3fa8f674af83aedce6acbc

 

 

 ABC liczenia : wierszyki matematyczne / Anna Łada Grodzicka ; [ilustracje Maria Pelc]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

 

 

 

 

1566 99906271566

 

 

 

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016.

 

 

 

 

5

 

 

Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005.

 

 

 

  

4

 

 

 

Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Wyd. 2. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2006.

 

 

 

img140

 

 

Polubić matematykę : ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat / Dorota Miązek, Joanna Wójcicka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

 

 

 

 

 

img156

 

 

 

Odlotowa matematyka. - Wyd. 2. - Gdynia ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Tutor", 2015.

 

 

 

 

img478

 

 

Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi : diagnoza stanu zainteresowań wybranych grup wiekowych oraz propozycje ich kształtowania / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.

 

 

 

img513

 

 

Szkoła ekorozwoju : scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli wydane w ramach programu "Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny" / [aut.: Beata Morka et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008.

 

 

 

img951

 

 

E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Basińska [et al.]. - Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2013.

 

 

 

 

740145 big

 

 

Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.

 

 

 

 

4190hKZO jL. SY344 BO1,204,203,200

 

 

Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998.

 

 

 

 

przyroda w szkole ponadgimnazjalnej

 

 

Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik metodyczny / Jolanta Golanko, Grażyna Skirmuntt, Urszula Poziomek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015].

 

  

 

 

7b80qx0biyah0

 

 

Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Piotr Skubała, Iwona Kukowka. - Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2010.

 

 

 

 

ZeszytyEkologiczne 2 800x1120

 

Zrozumieć siebie na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja / Ryszard Kulik, Iwona Kukowka. - Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2010.

 

 

 

 

 

978 83 8095 261 4

 

 

Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / Alina Budniak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

 

 

 

 

 

978 83 7850 092 6

 

 

Przyroda : "160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I - III" / Jadwiga Stasica. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

 

 

 

 

   

jak pomagać

 

 

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

 

 

 

  

 

 

 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

 

 

 

8301160802

 

 

Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 

 

 

 

img 1483

 

 

Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.

 

 

 

 

img 1559

 

 

 

Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.

 

 

 

img196

 

 

Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców / John Lenardon ; [tł. Julia Szajkowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007.

 

 

 

 

img620

 

 

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2014.

 

 

 

 

img690

 

 

Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011.

 

 

 

 

img714

 

 

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

 

 

 

 

 

img797

 

 

Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014.

 

 

 

 

 

21480

 

 

 

Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski. - Wyd. 1, dodruk. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2005.

 

 

 

 

psychologiczne konteksty internetu pozycja wydawnicza

 

 

Psychologiczne konteksty internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009.

 

 

 

 

 

okladka2

 

 

Społeczna przestrzeń internetu / pod red. Dominika Batorskiego, Mirosławy Marody, Andrzeja Nowaka. - Warszawa : Wydawnictwo SWPS "Academica", 2006.

 

 

 

 

 

uzaleznienie od internetu b iext47710346

 

 

Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.

 

 

 

 

pobrane

 

 

Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer, przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016.

 

 

 

  

produkty 2090

 

 

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk, Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

 

 

 

  

0191901712969

 

 

Sekty w internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009.

 

 

 

 

 

pobrane (1)

 

 

Efekt facebooka / David Kirkpatrick ; przeł. Michał Lipa. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

 

 

 

 

 

60731 koniec epoki kredy

 

 

Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : Agora, 2011.

 

 

 

 

56bbedf9c41a8

 

 

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

 

 

 

 

 

40380423o

 

 

 

Nienawiść w czasach internetu / Alina Naruszewicz-Duchlińska. - Gdynia : Novae Res, 2015.

 

 

 

 

 

0 0 productGfx 37626d32b1e6e41a976951b150bf183b

 

 

 

Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010.

 

 

 

 

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

 

0192303737391

 

 

Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

 

 

 

 

 

i jak wspolpracowac z rodzicami trudnych uczniow

 

 

Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.

 

 

 

 

Sliwerski Program wych

 

 

Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

 

 

 

 

 

701113 big

 

 

Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002.

 

 

 

 

56ba5324bd62e

 

 

Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon ; przy współpr. Noela Burcha ; przeł. [z ang.] Dorota Szafrańska-Poniewierska. - Wyd. 7. - Warszawa : "Pax", 2002.

 

 

 

 

 

978 83 7587 556 0

 

 

 

Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.

 

 

 

 

246046 415 415 0 a 0 09d1cf38ea8b5297be788e5115db0ab7 wm

 

 

Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

 

 

 

 

p1216

 

 

Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli : opracowanie zespołowe / pod red. Tadeusza Siudy ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2007.

 

 

 

 

978 83 7308 830 6

 

 

 

W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

 

 

 

 

941a863acb92349b032d1d1dd8b5486a

 

 

Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

 

 

 

 

106399860o

 

 

 

Dyscyplina w klasie : poradnik pedagogiczny / Kazimierz Słupek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2010.

 

 

 

 

 

img770

 

 

Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.

 

 

 

 

 

ovxo5wp8w3t 2

 

 

Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / [red. merytoryczna Maria Kazimierczak]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.

 

 

 

 

 

732831143 A co mi zrobisz Od chaosu do wspolpracy w klasie Sylvia Rockwell

 

 

A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, 2008.

 

 

 

 

978 83 7587 026 8

 

 

Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

 

 

 

 

0192504148681

 

 

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2014.

 

 

 

 

 

58adf5aa9d5456c650504562cb1fefa0

 

 

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Difin, 2013.

 

 

 

 

 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

 

7513

 

 

Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; [aut. Andrzej Twardowski et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

 

 

 

 

0192203159986

 

 

Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2011.

 

 

 

 

 

produkty 1822

 

 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : Difin, 2012.

 

 

 

 

0191800766397

 

 

Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006.

 

 

 

 

1408949151 Efektywna integracja szkolna

 

 

Efektywna integracja szkolna : systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym / Grzegorz Wiącek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008

 

 

 

 

0191800784305

 

 

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

 

 

 

 

978 83 7587 325 2

 

 

Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

 

 

 

 

sytuacje trudne okl

 

 

Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011.

 

 

 

 

uczen niepelnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoly problemy edukacji rehabilitacji i socjalizacji osob niepelnosprawnych tom 5 w iext36352238

 

 

Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

 

 

 

 

 

83 7308 369 3

 

 

Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Renata Flis. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

 

 

 

 

 55776

 

Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej : wyzwanie dla JST / [zespół red. Anna Grabowska, Agata Janiszewska, Ewa Materka, Violetta Kaczmarska, Krystyna Mucha, Ewa Szczęch, Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, Alicja Michałowska, Antoni Jeżowski. - Stan prawny na 15.12.2014 r. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

 

 

 

56117

 

 

Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

 

 

 

img079

 

 

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zysk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

 

 

 

 

 

img134

 

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekł. Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

 

 

 

 

img912

 

 

Edukacja uczniów : przewodnik dla nauczycieli / [red. nauk. Maria Orkisz et al.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

 

 

 

 

 

img915

 

 

 

Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka. - Kraków : "Impuls", 2010.

 

 

 

 

img923

 

 

Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych / Joanna Popławska, Bożena Sierpińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

 

 

 

 

k1 54520

 

 

Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Kraków : "Impuls", 2001.