Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Bedier Joseph : Dzieje Tristana i Izoldy.  Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009

Dostojewski Fiodor : Zbrodnia i kara. Kraków : "Zielona Sowa", 2009. ISBN 978-83-7623-391-8

Fredro Aleksander : Śluby panieńskie. Wyd. 6. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. ISBN 83-04-01453-X

Goethe Johann Wolfgang : Cierpienia młodego Wertera. Wyd. 6. Warszawa : Iskry, 1981. ISBN 83-207-0303-4

Mickiewicz Adam : Dziady. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2010. ISBN 978-83-7327-183-8

Mickiewicz Adam  : Pan Tadeusz. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-228-6

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-231-6

Petrarca Francesco : Wybór pism : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. ISBN 83-04-01159-X

Prus Bolesław : Lalka. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydaw. Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-186-9

Shakespeare William : Tragedia Romea i Julii. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. ISBN 83-7389-628-7

Żeromski Stefan : Ludzie bezdomni . Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2011. ISBN 978-83-7327-172-2

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry. Wyd. 3.  Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972

Bagiński Paweł : Ideały renesansu [J. Kochanowski Pieśni]. „Polonistyka” 1973, nr 3, s. 29-38

Barszcz Barbara, Barszcz Leszek : Rozmawiajmy o miłości. „Polonistyka” 1993, nr 1, s.20-22

Czyżewska-Kasińska Izabela : O miłości – medytacje. „Język Polski w Gimnazjum”  2005/2006, nr 3, s. 51-58

Fromm Erich : O sztuce miłości. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. ISBN 83-7120-995-9

Inglot Mieczysław : "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. ISBN 83-02-03054-6

Jankiewicz Bożenna : Jest miłość tak silna, jak nienawiść innych... "Język Polski w Liceum" 2011/2012, nr 3, s. 39-48 

Komorowski Jarosław : "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. ISBN 83-02-04131-9

Kubryn Justyna : "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Toruń : Wydaw. Edukacyjne Literat, 2007. ISBN 978-83-7527-012-9

Kuchowicz  Zbigniew: Miłość staropolska: wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1982. ISBN 83-218-0132-3

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Legeżyńska  Anna : Spotkanie : esej nie tylko o miłości. „Polonistyka”  2009, nr 5, s. 17-23

Lementowicz Urszula : "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego . Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-63-4

Łuczyńska  Maria : Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego. „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 1, s. 64-76

Marzec Anna : Miłość w epistolografii romantycznej. „ Język Polski w Szkole Średniej” 1994/1995, nr 1, s. 46-55

Migal Beata : Współczesna wersja kochanków z Werony w opracowaniu szkolnym. "Język Polski w Liceum" 2000/2001, nr 4, s. 40-49

Miłość // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku . Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 546-551

Miłość // W: Słownik  motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004. ISBN 83-7266-314-9, s. 290-297

Miłość // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Kram, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 179-194

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Osmoła Józef : "Lalka" Bolesława Prusa.  Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-86581-20-7

Piwińska  Marta : Miłość romantyczna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. ISBN 83-08-00414-8

Polańczyk Danuta : II i IV część Dziadów Adama Mickiewicza. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-06-1

Polańczyk Danuta : "Romeo i Julia" Williama Szekspira. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2007. ISBN 978-8386581-80-1

Polańczyk Danuta : "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-17-7

Przymuszała  Beata : Czy miłość jest wzajemnością?. „Polonistyka” 2002, nr 10, s. 592-596

Romankówna Mieczysława : "Lalka" Bolesława Prusa. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

Skibicka Anna : "Dziady" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-304-5

Sudolski Zdzisław : Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy. „Polonistyka” 1993, nr 5, s. 265-270

Zawistowska. Danuta : "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976