Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :


Bedier Joseph : Dzieje Tristana i Izoldy. Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. ISBN 83-83-05-11679-4

Bułhakow Michaił : Mistrz i Małgorzata. Warszawa : Prószyński i Spółka, 1998. ISBN 83-7180-811-9

Dąbrowska Maria : Noce i dnie. Warszawa : Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-373-3

Fredro Aleksander :  Śluby panieńskie. Wyd. 6. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. ISBN 83-04-01453-X

Kuncewiczowa Maria : Cudzoziemka. Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1989. ISBN 83-222-0579-1

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : Czytelnik.,1980. ISBN 83-07-00452-7 

Nałkowska Zofia : Granica. Warszawa : Wydawnictwo Sara, 2003. ISBN 83-7297-417-9

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem.  Kraków : Wydawnictwo Greg, 2008. ISBN 978-83-7327-231-6

Prus Bolesław : Lalka. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydaw. Greg, 2009.ISBN 978-83-7327-186-9

Sofokles : Antygona. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-02076-9

Szekspir William : Makbet. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2009. ISBN 978-83-7437-396-8

Zapolska Gabriela : Moralność pani Dulskiej . Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-01458-0

 

Literatura przedmiotu :


Achremowiczowa Wanda : „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Adamczyk  Agnieszka : O „kwestii kobiecej” w Kronikach Prusa. „Język Polski w Szkole Średniej” 1989/1990, nr 4, s. 343-351

Chołojczyk Ewa : Misterium Bułhakowa: „Mistrz i Małgorzata”. "Polonistyka" 1996, nr 7, s. 451-456

Czepik Anna : Staropolskie spotkania bab z diabłami. "Mówią Wieki" 2009, nr 3, s. 20-23

Dończyk-Hnat Zofia : Uczeń jako odbiorca i recenzent kultury ponowoczesnej (projekt lekcji literacko-kulturwych w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej). "Język Polski w Liceum" 2005/2006, nr 3, s. 64-69

Goik Magdalena: Kobiety w literaturze. Bielsko-Biała: PARK., 2009. ISBN  978-83-262-0214-8                               

Książka w BP w Żurominie dostępna w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych przez BP w Ciechanowie

Howit Waldemar : O zmienności szekspirowskich kobiet. „Język Polski w Gimnazjum” 2006/2007, nr 3, s. 27-33

Inglot Mieczysław : "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry. Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  1986. ISBN 83-02-03054-6

Inglot Mieczysław: „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry // W: Literatura polska w szkole średniej: praca zbiorowa. Red. Stanisław Grzeszczuk. Wyd. 4.  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.ISBN 83-02-02529-1, s. 246-266

Janus-Sitarz Anna : Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku. "Język Polski w Szkole Średniej" 2000/2001, nr 1, s. 24-32

Kobieta // W : Słownik mitów i tradycji kultury / Władysław Kopaliński. Warszawa : Państwowy Inastytut Wydawniczy, 1985. ISBN 83-06-00861-8, s. 494

Kobieta // W : Słownik symboli. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990. ISBN 83-02-03660-9, s. 147-149

Kobieta // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 137-143

Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne. Red. Aneta Chybicka i Maria Kaźmierczak. Kraków : Impuls, 2006. ISBN 978-83-7308-753-8

Komorowski Jarosław : „Makbet” Williama Shakespeare΄a. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. ISBN 83-02-03660-9

Kraskowska Ewa : Feministka w nauce i w literaturze. "Polonistyka" 1998, nr 6, s. 352-358

Krzyworączka Mariola : Dlaczego warto poznać historię Justyny Orzelskiej?. "Polonistyka" 2010, nr 10, s. 55-59

Kuczyńska-Koschany Katarzyna : Alkestis i mit młodości małżeńskiej. "Polonistyka" 2004, nr 1, s. 25-30

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Lementowicz Urszula : "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-74980-22-7

Mackiewicz Antoni : O „Granicy” Zofii Nałkowskiej – kilka spostrzeżeń. "Język Polski w Szkole Średniej" 1994 / 1995, nr 4, s. 55-65

Maciąg Włodzimierz : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej // W : Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne - II wojna światowa. T. 2. Red. Ryszard Nycz.  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 133-157. ISBN 83-7052-798-1

Markiewicz Anna : Poetycki obraz ciała kobiety w wierszu "Biała magia" K. K. Baczyńskiego. "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII" 1995/1996, nr 4, s. 54-55

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Osmoła Józef : "Lalka" Bolesława Prusa. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-86581-20-7

Ożóg Zofia : Kobieta fatalna w dziełach Ariosta i Tassa. "Polonistyka" 2007, nr 10, s. 592-597

Przymuszała Beata :  Kobieto – jaki jest dzisiaj „jasny portret twój” . „Polonistyka” 2002, nr 8, s. 503-506

Renzetti Claire M. : Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. ISBN 83-01-14570-6

Skrzypczyk-Walkowiak Bogna : Literackie portrety niań i guwernantek. "Polonistyka" 2004, nr 1, s. 14-18

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz i Alina Kowalczyk. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1

Stachowiak  Izabela : Izabeli Łęckiej nieznane oblicze. „ Polonistyka” 2003, nr 8, s. 477-480

Starnawski Jerzy : "Antygona" Sofoklesa. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. ISBN 83-02-01418-4

Szweykowski Zygmunt : Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

Taborski Roman : „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. ISBN 83-02-03302-2

Tumidajewicz Anna : W kręgu średniowiecznej literatury dworskiej : „Dzieje Tristana i Izoldy” Josepha Bediera."Język Polski w Szkole Średniej" 1994/1995, nr 3, s. 33-42

Walter Bożena : Jak renesansowy artysta widzi piękno kobiety. "Polonistyka" 1996, nr 1, s. 38-40 

Wantuch Wiesława : Tristan i Izolda – czy tylko miłość z przeszkodami ?. "Polonistyka"  2009, nr 1, s. 36-42

Weiss Tomasz : Gabriela Zapolska - "Moralność pani Dulskiej" // W : Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska. T. 1. Red. Stanisław Grzeszczuk. -Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. - S. 349-367. ISBN 83-7052-892-9

Wilczycka Danuta : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-8386581-88-7

Zarębina Maria : "Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem?' czyli kobiety w Panu Tadeuszu. "Poradnik Językowy" 1990, nr 4/5, s. 317-326

Zaworska Helena : „Granica” Zofii Nałkowskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

Zych Agnieszka : Kobieta - czy tylko "puch marny" i "wietrzna istota". "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII" 1997/1998, nr 4, s. 59-63

Żabierowski Stefan : Tragizm „Antygony” Sofoklesa. "Polonistyka" 1979, nr 6, s. 409-416

Żak Stanisław : „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej – powieść o nieszczęśliwej kobiecie. "Język Polski w Szkole Średniej" 1995/1996, nr 2, s. 66-75