Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Dzieci. T. 1-2. Red. Maria Janion, Stefan Chwin. Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1988. ISBN 83-215-7850-0

Kochanowski Jan : Treny. Wyd. 14. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1978

Mickiewicz Adam : Dziady. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2010. ISBN 978-83-7327-183-8

Przyboś Julian : Utwory poetyckie : zbiór. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

 

Literatura  przedmiotu :


Duk Józef :  Elementy poetyki "dziecięcych" wierszy Juliana Przybosia. "Polonistyka" 1984, nr 3, s. 202-214

Dziecko // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 198-202

Dziecko / Dzieciństwo // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 86-96

Dziecko // W : Słownik motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004 .ISBN 83-7266-314-9, s. 93-99

Glencowa Krystyna, Skowronek Piotr : Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego. "Język Polski w Gimnazjum"  2001/2002, nr 2, s. 20-34

Gronek Barbara : Dziewczynka w kodzie poetyckim Szymborskiej. "Język Polski w Liceum", 2010/2011, nr 2, s. 7-17

Krzemińska Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy.  Wrocław: Ossolineum, 1969

Kuczyńska - Kochany Katarzyna : Ktoś, kto zmieniając się nieustannie, zawsze pozostaje sobą. "Polonistyka" 2006, nr 2, s. 56-62

Leszczyński Grzegorz : Temat dziecięcy w poezji. "Polonistyka" 1984, nr 3, s. 186-201

Ożóg Zofia, Winiarski Jerzy :  "Stosowna nauka", czyli dialog edukacyjny w IV cz. Dziadów. "Polonistyka" 1998, nr 7, s. 428-434