Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Dante Alighieri : Boska komedia. Wyd. 2 rozsz. i uzup.  Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7517-182-2

Goethe Johann Wolfgang : Faust : część I i II. Wyd. 3. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

Herbert Zbigniew : 89 wierszy. Kraków : Wydawnictwo a5, 2001. ISBN 83-85568-33-6

Homer : Odyseja : (wybór) . Wyd. 8. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

Mickiewicz Adam : Sonety krymskie. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-274-3

Słowacki Juliusz : Kordian : część pierwsza trylogii : spisek koronacyjny. Wyd. 7. Wrocław :  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-01447-5

 

Literatura przedmiotu :

 

Baranowska Małgorzata :  Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00977-4. Podróż wewnętrzna, s. 90-126

Bernacki Marek : Analiza wiersza "Podróż" Zbigniewa Herberta."Polonistyka" 2004, nr 6, s. 42-45

Dończyk-Hnat Zofia : Współczesny świat i człowiek z perspektywy literackiego doświadczenia podróży. „Język Polski w Liceum”  2008/2009, nr 2, s. 47-58

Gradkowski Henryk : "Drogi" Mickiewicz. „ Język Polski w Szkole Średniej” 1999/2000, nr 2, s. 71-78

Gronek Barbara : Wędrowiec, który podąża z Manczy. "Język Polski w Liceum" 2008/2009, nr 2, s. 35-46

Hodoeporikon //  W : Słownik  literatury staropolskiej : Średniowiecze, Renesans, Barok. Red. Teresa Michałowska. Wyd. 3. Wrocław : Ossolineum, 2002. ISBN 83-04-04621-0, s. 311-313. 

Inglot Mieczysław : Kordian: drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera. „Język Polski w Szkole Średniej”  1999/2000, nr 2, s. 62-70

Jankiewicz Bożenna : Motywy podróżnicze w listach do matki Juliusza Słowackiego. "Język Polski w Liceum" 2010/2011, nr 3, s. 18-26 

Januszkiewicz Michał : Edwarda Stachury mistyczna podróż na wschód w perspektywie prozy. "Polonistyka" 1996, nr 1, s. 20-24

Kotowicz Magdalena : Ku wartościom. „Polonistyka” 2004, nr 9, s. 21-27

Kruszczyńska Agnieszka : "Kordian" Juliusza Słowackiego. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-196-6

Kula Edward : Wędrować do upadłego - Olga Tokarczuk, Bieguni. "Język Polski w Liceum" 2008/2009, nr 4, s. 91-94

Makowski  Stanisław : "Kordian" Juliusza Słowackiego. Wyd. 2 rozsz. Warszawa : Czytelnik, 1976

Napierała  Aleksandra : Podróżnicy, pielgrzymi... [Biblia: Księga wyjścia, A. de Saint - Exupéry Mały Książę, Homer Odyseja. „Polonistyka” 2000, nr 8, s. 480-485

Opacka-Walasek  Danuta : Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta.  „Język Polski w Szkole Średniej”  1999/2000, nr 2, s. 79-91 

Podróż // W : Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 698-703

Podróż // W : Słownik motywów literackich / Dorota Nosowska. Wyd. 2. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004.ISBN 83-7266-314-9, s. 349-353

Podróż / Wędrówka  // W : Szkolny  słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski  :  Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 276-282

Podróże w literaturze staropolskiej // W : Słownik literatury staropolskiej : Średniowiecze, Renesans, Barok. Red. Teresa Michałowska.  Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 2002.ISBN 83-04-04621-0., s. 670-672

Żeglarz // W : Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 1044-1046