Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :


Camus Albert : Dżuma. Wyd. 20. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2009. ISBN 978-83-06030686

Kochanowski Jan : Treny. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978     

Krall Hanna : Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków :  "a5",  2005. ISBN 83-85568-30-1

Nałkowska Zofia : Medaliony. Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2009. ISBN 978-83-7623-036-8

Norwid Cyprian Kamil : Wiersze. Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. ISBN 83-03-00536-7

Parandowski  Jan : Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian . Londyn : PULS Publications, 1992. ISBN 0-907587-85-2

Pieśń o Rolandzie. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2011. ISBN 978-83-7327-243-9

Shakespeare William : Tragedia Romea i Julii. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. ISBN 83-7389-628-7

Szymborska  Wisława : Nic dwa razy : wybór wierszy. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. ISBN 83-08-03017-3

 

Literatura przedmiotu :

Bernacki Marek : Motyw śmierci w później poezji Wisławy Szymborskiej. „Polonistyka”  2006, nr 8, s. 26-31

Białostocki Jan : Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. ISBN 83-01-02771-1

Biernacka Anna : Wywiad z Atropos, czyli śmierć blizej ucznia. "Język Polski w Liceum" 2010/2011, nr 2, s. 78-85

Czyżak Agnieszka : Smutne historie o umieraniu (Ostatnie historie Olgi Tokarczuk). „Polonistyka” 2005, nr 10, s. 46-47

Glencowa Krystyna, Skowronek Piotr : Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego. „Język Polski w Gimnazjum” 2001/2002, nr 2, s. 20-34

Grzeszczuk Stanisław : "Treny" Jana Kochanowskiego.  Wyd. 2 popr. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. ISBN 83-02-03692-7

Jauksz Marcin : Rycerz i śmierć - o szachowych figurach w tekście, w szkole, w życiu. „Polonistyka” 2006, nr 4, s. 46-48

Komorowski Jarosław : "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. ISBN 83-02-04131-9

Kowalska Aniela : Wiersze Cypriana Kamila Norwida. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

Kuczyńska Katarzyna : Gesty miłości, gesty śmierci. Reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie. „Polonistyka” 1997, nr 2, s. 94-102

Kulik Ilona : "Dżuma" Alberta Camus. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-295-6

Lebioda Dariusz Tomasz  : Norwida spojrzenie w śmierć i w wieczność. Bema pamięci żałobny rapsod. ”Polonistyka” 1999, nr 10, s. 612-616

Lementowicz Urszula : "Dżuma" Alberta Camusa. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009. ISBN 978-83-86581-92-4

Lementowicz Urszula : "Medaliony" Zofii Nałkowskiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-83-2

Leszkowicz-Barszcz Barbara : Literackie oblicza śmierci - oblicza człowieczeństwa. „Polonistyka” 2000, nr 8, s. 468-474

Lis Izabela : O słowiańskich obrzędach i obyczajach pogrzebowych słów kilka... „Polonistyka”  2005, nr 10, s. 15-17

Łopata Andrzej : Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego. „Język Polski w Szkole Średniej” 1997/1998, nr 2, s. 30-38

Łopata Andrzej :  Średniowieczny wizerunek śmierci - propozycja metodyczna - cykl lekcji dla kl. I liceum i technikum [Motyw tańca śmierci]. „Język Polski w Szkole Średniej” 1990/1991, nr 1, s. 12-21

Marczuk  Anna, Soroka Maria : Średniowieczna śmierć i współczesna dziennikarka, czyli rozmowy o Mistrzu Polikarpie i Mistrzu Moronie. „Język Polski w Szkole Średniej” 1998/1999, nr 2, s. 101-104

Michałowski  Piotr : Śmierć – tabu, informacja, empatia, katharsis. „Polonistyka”  2007, nr 6, s. 25-29

Nawrocki Rafał : Trzy lektury księdza Baki. "Język Polski w Liceum" 2010/2011, nr 4, s. 22-37

Piechowiak Aneta : To, co nieuchronne. „Polonistyka”  2005, nr 10, s. 48-51 

Rzepecka-Roszak Elżbieta : Sprawy ostateczne na miarę gimnazjalisty. „Język Polski w Gimnazjum” 2007/2008, nr 4, s. 80-88 

Samobójstwo // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa.  Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 856-858

Śliwińska Dorota: Historia z pamięci w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 215-220

Śmierć // W: Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 383-394

Włodarski Maciej : "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" // W: LEKTURY polonistyczne: Średniowiecze, Renesans, Barok. Red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. T. 2. Kraków : Uniwersitas, 1997. ISBN 83-7052-939-9, s. 53-74

Zawalich Marta : "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-258-1

Zaworska Helena : "Medaliony" Zofii Nałkowskiej.  Wyd. 3 zm. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969