Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :Konopnicka Maria : Mendel Gdański. Warszawa : „Czytelnik”, 1972                            

Krall Hanna : Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków : a5, 2005. ISBN 83-85568-30-1  

Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : Alfa, 1988. ISBN 83-7001-093-8       

Moczarski Kazimierz : Rozmowy z katem. Wyd. 6 uzup. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999. ISBN 83-01-11069-4                                                                                  

Nałkowska  Zofia : Medaliony. Kraków : Zielona Sowa, 2009. ISBN 978-83-7623-036-8

PRUS, Bolesław : Lalka. Kraków : Zielona Sowa, 2007. ISBN 978-83-7389-826-4

Reymont Władysław Stanisław : Chłopi. Kraków : Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-224-8

Szczypiorski Andrzej : Początek. Poznań: Instytut Zachodni, 1989.

Wyspiański  Stanisław : Wesele : dramat w 3 aktach.  Wrocław : Ossolineum, 1987. ISBN 83-04-02582-5

Żeromski Stefan : Ludzie bezdomni. Wyd. 27. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. ISBN 83-222-0077-3

 

Literatura przedmiotu :

Błoński Jan : Świat jako Księga i komentarz. O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza. „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 198-203

Byrt Katarzyna : O Zagładzie można bez końca… „Polonistyka” 2008, nr 9, s. 48-50

Deneka Jerzy : Trzy powieści, trzy spojrzenia na problem holocaustu (z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej). „Język Polski w Szkole Średniej” 1996 / 1997, nr 4, s. 24-36

Eustachiewicz Lesław: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wyd. 2 popr. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. ISBN 83-02-04205-6

Inglot Mieczysław : O „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. „Polonistyka” 1990, nr 7, s. 323-330

Kaniewski Jerzy : Mroczne korzenie współczesności, czyli „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego. „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 220-226

Kowalski Tomasz : Spotkanie z historią i kulturą Żydów polskich w liceum. „Polonistyka”  2008, nr 9, s. 58-62

Krupa Bartłomiej : Tożsamość odkryta. Żydowskie losy w polskiej prozie najnowszej. „Polonistyka” 2008, nr 9, s. 42-47

Kubryn Justyna : "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Toruń : Wydaw. Edukacyjne Literat, 2007. ISBN 978-83-7527-012-9

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Lichański Stefan : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

Łopata Andrzej : Człowiek i kat w perspektywie historycznej i uniwersalnej w świetle powieści Kazimierza Moczarskiego „Rozmowy z katem”. „Język Polski w Szkole Średniej” 1990/1991, nr 3, s. 20-27

Malec Wioleta : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Toruń : Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-238-3

Maleszyńska Joanna : Pan z pierwszego piętra [Julian Tuwim], „Polonistyka” 2008, nr 9, s. 30-35

Markiewicz Henryk: „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. Warszawa: „Czytelnik”, 1975

Polańczyk Danuta : "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-57-3

Przymuszała Beata : Opis Zagłady „opowieść negatywna”. „Polonistyka” 2001, nr 10, s. 607-612

Przymuszała Beata : Wobec żydowskiego piętna – tekst jako „wyjście z szafy”. „Polonistyka” 2008, nr 9, s. 12-18

Romankówna Mieczysława : "Lalka" Bolesława Prusa. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

"Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego. Oprac. Paweł Stanisławski. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-32-8

Strzemski Michał : Pejsy Szmulka. „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 229-230

Szewc Piotr : Żydzi, a Polacy w prozie Juliana Stryjkowskiego. „Polonistyka” 1997, nr 4, s. 234-236

Sztaudynger Stefania : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

Śliwińska Dorota : Historia z pamięci w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 215-220

Topika judajska // W: Słownik literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al . Wrocław : Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7, s. 1095-1104

Wilczycka Danuta : Nowele Marii Konopnickiej. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008.  ISBN 978-83-86581-38-2

Zawalich Marta : "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-258-1

Zawistowska Danuta : "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

Zaworska Helena: „Medaliony” Zofii Nałkowskiej. Wyd. 5.  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. ISBN 83-02-02518-6

Żyd // W: Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 1046-1050

Żydowska tematyka w literaturze // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1994.  ISBN 83-04-03251-1, s. 1050-1054

Żydzi  // W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 462-466