Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Dante Alighieri : Boska komedia. Wyd. 4. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1978

Kasprowicz Jan : Hymny. Księga ubogich. Mój świat.  Wyd. 4. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1976

Kochanowski Jan  : Pieśni. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. ISBN 83-06-00404-3

Kochanowski Jan : Treny.  Wyd. 14. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

Krall Hanna : Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków :  "a5", 2005. ISBN 83-85568-30-1

Krasiński Zygmunt : Nie-boska komedia.  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

Mickiewicz Adam : Dziady. Wyd. 2. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. ISBN 83-04-01672-9

Pieśń o Rolandzie. Odtworzył Joseph Bedier. Wielki testament / Francois Villon ; przeł. Tadeusz Żeleński.  Wyd. 2.  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

Twardowski Jan : Wiersze wybrane.  Warszawa : WSiP, 1994. ISBN 83-02-05417-8

 

Literatura przedmiotu :

 

Bagiński Paweł : Ideały renesansu [J. Kochanowski Czego chcesz od nas, panie]. „Polonistyka” 1973, nr 3, s. 29-38

Bóg // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1994.ISBN 83-4-03251-1, s. 120-124

Bóg // W : Słownik  motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004. ISBN 83-7266-314-9, s. 40-45

Dalman Magdalena : Bóg i człowiek w świecie III części Dziadów Adama Mickiewicza. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. ISBN 978-83-7326-518-9

Farent Teodor : Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa,  2001. ISBN 83-86581-66-2

Farent Teodor : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-70-0

Grzeszczuk Stanisław : "Treny" Jana Kochanowskiego. Wyd. 2 popr. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. ISBN 83-02-03692-7

Hutnikiewicz Artur : Hymny Jana Kasprowicza. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973

Klara Edyta : Apokalipsa religijno - etyczna w ,, Hymnach'' Jana Kasprowicza . „Język Polski w Liceum „  2011/2012, nr 1, s. 32-41

Klara Edyta : Obraz Boga w Pieśnich Jana Kochanowskiego. "Język Polski w Liceum" 2009/2010, nr 4 s. 25-38

Lementowicz Urszula : "Zdążyć przed panem Bogiem" Hanny Krall. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-35-2

Makowski Stanisław : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

Olejnik Joanna : "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Toruń : Literat, 2007. ISBN 978-83-7527-057-0

Pelc Janusz : "Treny" Jana Kochanowskiego.  Wyd. 2. Warszawa : Czytelnik, 1972

Polańczyk Danuta : III część Dziadów Adama Mickiewicza. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-75-7

Skibicka Anna : "Dziady" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-304-5

Stępień Paweł :  Bóg i szatan w Roskolankach Szymona Zimorowica. „Polonistyka” 1995, nr 6, s. 424-428

Świegocki Kazimierz : Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej.  Warszawa :  Instytut Wydawniczy PAX,  2006. ISBN 83-211-1763-5

Tomaszewska Grażyna : Bóg Mickiewicza. „Język Polski w Szkole Średniej” 1997/1998, nr 3, s. 18-23

Wilczycka Danuta : Poezje Jana Kasprowicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-58-1

Zawalich Marta : "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-258-1