Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :

 

Myśliwski Wiesław : Kamień na kamieniu. Wyd. 3. Szczecin : "Glob", 1986. ISBN 83-7007-105-8 

Orzeszkowa Eliza : Nad Niemnem. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-159-3

Redliński Edward : Konopielka. Wyd. 2. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979

Reymont Władysław Stanisław : Chłopi. Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-173-9

Sienkiewicz Henryk : Wybór nowel. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-220-0

Wyspiański Stanisław : Wesele. Wyd. 12. Kraków : Wydaw. Literackie, 1983. ISBN 83-08-0114-4

Żeromski Stefan : Przedwiośnie. Wyd. 17. Warszawa : "Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00345-8

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Wyd. 4.  Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,  1971

Bereza Henryk : Nurt chłopski w prozie //  W: O literaturze  polskiej: materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 83-02-01710-8, s. 131-135

Borowska Anna : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-402-8

Chłop // W : Słownik  literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław : Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 134-136

Eustachiewicz Lesław : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Wyd. 2 popr.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. ISBN 83-02-04205-6

Gołębiowski  Bronisław : W poszukiwaniu bohatera chłopskiego //  W : Literatura a współczesne przemiany społeczne: praca zbiorowa. Red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka.  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, s. 9-71

Hutnikiewicz Artur : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

Lichański Stefan : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

Malec Wioleta : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Toruń : Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-238-3

Matawowska  Zofia :  Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści Chłopi W. S. Reymonta. „ Polonistyka”.  1968, nr 1, s. 24-27

Melkowski Stefan : Domena prozy.  Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. ISBN 83-205-3628-6. Plemię Szeli. (Wokół sprawy nurtu chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej), s. 13-32

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Osmoła Józef : "Chłopi" Władysława Reymonta. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-00-9

Osmoła Józef : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2008. ISBN 978-8386581-16-0

Sztaudynger Stefania : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Wyd. 2.  Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

Szypowska Irena : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. ISBN 83-02-05028-8

Zawada  Andrzej : Gra w ludowe: nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. ISBN 83-205-3430-5

Ziejka Franciszek : Złota legenda chłopów polskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. ISBN 83-06-01000-0