Smaller Default Larger

Uncategorised

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. bibliotece jest Pani Aleksandra Węsek – Jankowska, tel. 23 672 35 81, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w VII edycji konkursu „Przyłapani na czytaniu”.

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do realizacji zadania tj. zgłoszenia udziału w konkursie.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie stosowane profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49 , 06-400 Ciechanów; tel. 23/672-33-77, zwana dalej Organizatorem.

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych – mieszkańców powiatu ciechanowskiego.
  2. Konkurs organizowany jest w terminie od 21.06.2019r. – 31.08.2019r.
  3. Uczestnicy konkursu przesyłają fotografie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej biblioteki. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 fotografie w formacie JPG.
  4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.
  5. Oceny fotografii oraz wyłonienia Zwycięzców dokona komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatora.
  6. Kryteriami wyboru zwycięzkich prac będą: wartość estetyczna, jakość wykonanego zdjęcia, pomysł, oryginalność . Wybór zwycięzcy będzie subiektywną oceną Komisji Konkursowej Organizatora.
  7. Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.09.2019 r., a jego laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.
  9. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania 

 

W związku z przypadającym 5 listopada Światowym Dniem Postaci z Bajek, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów, Anna Mieszkowska odwiedziła grupę „Pszczółek” w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Ciechanowie.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego omówienia charakterystycznych cech bajek. Dzieci odpowiadały również na zagadki dotyczące bajkowych bohaterów.

W trakcie zajęć prowadząca przeczytała dzieciom bajkę terapeutyczną autorstwa Ryszarda Cebuli pt. Porządeczek i Bałaganiak z książki Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Bajki-pomagajki zawarte w tej książce opowiadają mądrze o konkretnych dziecięcych problemach, z którymi dzieci borykają się w codziennym życiu.

Przedszkolaki z wielką uwagą wysłuchały historii o rodzeństwie, które miało ogromny problem z utrzymaniem porządku w swoim otoczeniu. Dopóki Skrzacik Porządeczek, „pomagał” Kasi i Bartkowie posprzątać w nocy pokój, wszystko było w porządku. Niestety po jego wyjeździe do Mamy  u dzieci zagościł Bałaganiak. Mali bohaterowie nie mogli zapanować nad bałaganem w swoim pokoju. Na szczęście pojawiła się ukochana Babcia i cała historia zakończyła się dobrze. Rodzeństwo nauczyło się dbać o porządek a Bałaganiak zniknął. Po przeczytaniu bajki prowadząca porozmawiała z dziećmi o sprzątaniu, o emocjach jakie budzi w nich porządek i bałagan. Dzieci obiecały, że będą dbać o porządek w swoim otoczeniu. Zajęcia zakończyły się wykonaniem przez dzieci rysunków Bałaganiaka, z których powstanie wystawka w Bibliotece Pedagogicznej.

Od kilku lat MEN nadaje nazwy kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem.

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, minister edukacji narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018  „Rokiem dla Niepodległej”.

Zapraszamy do zapoznania się z Informacjami związanymi z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na stronie http://niepodlegla.gov.pl/